Tilbake til HøyfjellspesialistenSeptember 2020 satser vi igjen på ekspedisjon til Manaslu 8163 moh, verdens åttende høyeste fjell.(Se eget program) Vi ønsker også å formidle Cho Oyu 8201 moh, verdens sjette høyeste fjell, men foreløpig får ikke nordmenn visum/innpass på fjell i Tibet.
Vi formidler også deltakelse i Mt. Everest ekspedisjon fra sør-siden for våren 2020 og våren 2021
For nærmere informasjoner, ta kontakt med oss på email eller telefon tlf 47863522

Besøkt: 8444 ganger
Formidler av ekspedisjoner:
Marit Andreassen

CHO OYU 8201 m

Ekspedisjonsleder:
Nima Gombu Sherpa

MT.EVEREST 8850 m


Kontakt Høyfjellspesialisten v/Marit på tlf: 47 86 35 22 eller mail